Pētniecība

image

Pētījums “ES mobilie iedzīvotāji Latvijā“

Autori: V. Valtenbergs, J. Ņikišins, I. Mieriņa, A. Skrastiņa, A.Ostling. - Publikācijas datums: 2021.gada jūnijs

image

Aprakstošā analīze par aptauju - “Aptauja par dezinformāciju un viltus ziņām”

Autori: Inštitut za elektronsko participacijo, ManaBalss - Publikācijas datums: 2019.gada aprīlis

image

Ziņojums “Atvērtie dati pašvaldībās pilsoniskajai līdzdalībai“

Autors: Organizācija “ManaBalss“ - Publikācijas datums: 2021.gada oktobris

Pētījumi par mums

image

“Mūsdienīgas petīcijas mūsdienu Eiropas demokrātijām“

Autors: Elizabete Vizgunova - Publikācijas datums: 2020.gads

image

“Ziņojums par digitālo demokrātiju 2021.gadā”

Autors: Solonian Democracy Institute - Publikācijas datums: 2021.gads