ALTUM

Ar ALTUM granta finansiālo palīdzību tiek uzlaboti dažādi tehniskie aspekti digitālajā līdzdalības platformā www.parvaipret.lv, kas veicina platformas turpmāko attīstību un izaugsmi.

Aktivitātes

  • Izveidot pārskatāmas sadaļas Saeimas aktuālajiem jautājumiem.
  • Izveidot sazināšanās sistēmu partijām ar personām, kuras to vēlas. Izveidot anketu, kas dotu iespēju indivīdam atzīmēt no kurām partijām vēlas saņemt ziņojumus, norādot savu epasta adresi. Izveidot saziņas veidu, kurā partijas anonimizētā veidā var sazināties ar personām, kas ir norādījušas, ka vēlas saņemt ziņu no konkrētās partijas. Izveidot sistēmu “Ziedot partijai” Poga “Pievienoties partijai”.
  • Izstrādāt un realizēt mārketinga un atpazīstamības kampaņu: Izstrādāt zīmola atpazīstamības plānu. Izstrādāt mārketinga stratēģiju. Realizēt atpazīstamības plānu un mārketinga stratēģiju.
  • Satura izveide platformā “ParvaiPret.lv”.

Rezultāti

  • Platformā “ParvaiPret.lv” pārskatāmi likumprojekti un lēmumi, ko Saeima ir pieņēmusi. Sabiedrībai aktuālas informācijas sniegšana ērtā un pārredzamā veidā.
  • Izveidota saziņas vietne, kurā politiskās partijas var nosūtīt ziņu personām, kas to vēlas. Izstrādāta poga “Ziedot partijai” Izstrādāta poga “Pievienoties partijai” Izstrādāts logs “Atzīmē partiju, no kuras vēlies saņemt ziņas” Izstrādāta sistēma, kura uzglabā norādītos epastus. Izstrādāta sistēma, kas nosūta partijas ziņas konkrētajiem epastiem.
  • Izstrādāts dokuments “ParvaiPret.lv zīmola atpazīstamības plāns”, tajā ietverot arī plāna ieviešanas stratēģiju; Iztrādāts dokuments “ParvaiPret.lv mārketinga stratēģija”, tajā ietverot arī stratēģijas ieviešanas aprakstu.
  • Tiktu piesaistīti papildu 10% jauni unikālie apmeklētāji no pašreizējā skaita.
  • Finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.
  • Projekta Nr. SU0000137