Aprakstošā analīze par aptauju - “aptauja par dezinformāciju un viltus ziņām”

Autori: Inštitut za elektronsko participacijo, ManaBalss

Publikācijas datums: 2019.gada aprīlis

Iedzīvotāju pakļaušana liela mēroga dezinformācijai, tostarp maldinošai vai tieši nepatiesai informācijai, ir liela problēma Eiropas sabiedrībai. Projekta “Smart eDemocracy Against Fake News” (SMARTeD) mērķis ir palielināt informētībupar dezinformācijas un nepatiesu ziņu ietekmi uz aktīvu pilsoniskumu vietējā, valsts un Eiropas līmenī.

Līdzfinansē Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem.