Atvērtā Latvija

Koprades platforma Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025. gadam izstrādei. Koprades būtība – valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidro iedzīvotāju viedokli un vajadzības, kā arī veicina sabiedrības iespēju līdzdarboties un jēgpilni iesaistīties pasākumu izstrādes procesā.

Šajā platformā tika aicināts sniegt idejas un priekšlikumus pasākumiem, kuru rezultātā uzlabotos atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība publiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas procesos.

Koprades platformas 3 uzdevumi: apkopot iedzīvotāju idejas, nodrošināt plāna izstrādes gaitas pārskatāmību vienuviet un veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās.

Platforma tika izveidota sadarbībā ar Valsts kanceleju. Finansiālu atbalstu sniedza Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts.