Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem

Sabiedrības Integrācijas Fonds 2021.gadā sniedz finansiālu atbalstu Eiropas Komisijas finansētā projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem (OPENCIT)” īstenošanai, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” ietvaros.

Projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem (OPENCIT)” mērķis ir paaugstināt informētības līmeni ES pilsoņu vidū par to tiesībām un demokrātijas līdzdalības iespējām Rīgā, aprobēt iesaistes metodoloģiju un veikt priekšizpēti tās ieviešanai citās ES pilsētās.

Mērķa grupas: 

Rīgas iedzīvotāji, īpašu uzmanību vēršot uz citu ES valstu pilsoņiem – rezidentiem Rīgā; lēmumu pieņēmēji Rīgas pašvaldībā.

Īstenošanas vieta – Rīga.