Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā

ManaBalss kopā ar organizāciju Open Knowledge no Zviedrijas un ar Baltkrievijas partneriem sāk projektu par atvērtiem datiem sabiedrības līdzdalībā. Šis projekts tiks īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējuma programmas atbalstu NVO sadarbībai Baltijas jūras reģionā.

Projekta mērķis ir dalīties ar zināšanām un pieredzi starp NVO Latvijā, Zviedrijā un Baltkrievijā par atvērto datu pieejamību un izmantošanu pilsoniskai līdzdalībai.

Valdības visā pasaulē veicina un iesaistās centienos panākt lielāku atklātību, pārredzamību un uzticēšanos valsts sektoram. Tas ietver datu, piemēram, meteoroloģisko, ģeogrāfisko, statistikas un juridisko, atklāšanu, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu. Tomēr ne visi dati ir pieejami atvērtā formātā, kas ir viegli pieejams un atkārtoti izmantojams. Mūsu projekts uzlabos pilsonisko organizāciju spēju labāk komunicēt ar savām mērķu grupām atvērto datu jomā, kā arī uzsāks mācību tīklus starp trim valtīm, kurām ir atšķirīga datu pieejamība.

Projekta mērķa grupas ir:

  • NVO, kuri strādā ar atklātiem datiem vai strādā ar saistītiem jautājumiem
  • Valsts sektora datu turētāji
  • Akadēmiķi
  • Politikas veidotāji

Projekta ietvaros tiks veikti gadījumu pētījumi par atvērto datu gatavību un izmantošanu pilsoniskai līdzdalībai Zviedrijā, Latvijā un Baltkrievijā. Gadījumu izpēte būs pamats Digitālās transformācijas rokasgrāmatai, kas paredzēta pilsoniskajiem aktīvistiem, valsts sektora pārstāvjiem un politikas veidotājiem. Mēs veiksim izpratnes veidošanas pasākumus, lai iesaistītu ieinteresētās personas diskusijās par situāciju ar atvērtajiem datiem un izprastu viņu vajadzības, lai varētu rīkoties, lai panāktu turpmāku datu atklātību. Projekta beigās tiks izstrādāts stratēģiskais dokuments, lai iezīmētu turpmākās sadarbības ietvaru.

Ja vēlaties pievienoties mūsu iniciatīvai, sazinieties ar mums!