Digitālās transformācijas rokasgrāmata

Autori: Organizācija “ManaBalss“, “Open Knowledge Foundation“, Open data aktīvisti un pētnieki no Baltkrievijas. Dokumenta dizainera autors: Dino Aganovic.

Publikācijas datums: 2021.gada decembris

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti vairāki gadījumu pētījumi, kas balstīti uz pētījumu par digitālo līdzdalību un atvērtajiem datiem. Tiek sniegts ieskats par galvenajām tehniskajām un organizatoriskajām labākajām un sliktākajām praksēm, kā arī tipiskākajām kļūdām.

Skatīt Digitālās transformācijas rokasgrāmatu angļu valodā šeit!