ES mobilie iedzīvotāji Latvijā

Autori: Visvaldis Valtenbergs (Latvijas Universitāte), Jurijs Ņikišins (Latvijas Universitāte), Inta Mieriņa (Latvijas Universitāte), Anete Skrastiņa (Latvijas Universitāte), Alina Ostling (Open Knowledge Sweden), Didzis Meļķis (ManaBalss), Gustavs Ērglis (ManaBalss).

Publikācijas datums: 2021.gada decembris

Šis pētījums ar situācijas aprakstu un ieteikumiem, kas izstrādāts projektā “Open Cities for EU Citizens”, ir vērsts uz to, lai vairotu izpratni par mobilo ES pilsoņu tiesībām un veicinātu viņu demokrātisko līdzdalību. Projektu īsteno “Sabiedrības Līdzdalības Fonds” – organizācija ManaBalss – kā arī nevalstiskā organizācija “Open Knowledge Sweden” Zviedrijā.

Projektu finansē programma Tiesības, līdztiesība un pilsonība (REC 2014. –2020.).