Koplemjot Eiropu: pilsoniskās tehnoloģijas labai pārvaldībai un aktīviem pilsoņiem (CODE Europe)

“CODE Europe” ir starptautiska līmeņa e-demokrātijas pilota eksperiments kopīgas vides un klimata politikas veidošanai. Tā ietvaros norisinās arī pētnieciskā darbība par e-līdzdalību. Projekta mērķis ir, izmantojot pūļa iesaistes metodi (“crowdsourcing”), ļaut iedzīvotājiem kopīgi radīt risinājumus Eiropai gaisa kvalitātes jomā.

Šis projekts norisināsies piecās Eiropas valstīs un tā ievaros tiks ieviests arī inovatīvs “sociālās klausīšanās” rīks, kas ar AI tehnoloģijas palīdzību spēs ievākt internetā pieejamo informāciju, par iedzīvotāju nostāju gaisa kvalitātes jautājumos. Projekts ļaus izstrādāt universālu metodoloģiju e-līdzdalības pieredzes izvērtēšanai, kā arī ētikas vadlīnijas turpmākajām “sociālās klausīšanās” kampaņām.

Projekts tiek īstenots partnerībā ar šādām organizācijām:

Projekta norises laiks: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekta mājas lapa: https://codecidingeurope.eu/

Projektu finansē: