Labā prakse Eiropā, informējot un iekļaujot ES mobilos pilsoņus politiskajā līdzdalībā ar digitālo rīku palīdzību

Autors: Alina Ostling (Open Knowledge Sweden)

Publikācijas datums: 2021.gada decembris

Valsts iestādes, kā arī daudzas nevalstiskās organizācijas (NVO) un pašorganizētas grupas visā Eiropā veic mobilo ES iedzīvotāju informēšanu par politisko līdzdalību un vēlēšanām. Pētījumā tiek sniegts īss kopsavilkums ar labajām praksēm, kas attiecas uz ES valstu nepilsoņiem un nerezidentiem.

Skatīt pētījumu “Labā prakse Eiropā, informējot un iekļaujot ES mobilos pilsoņus politiskajā līdzdalībā ar digitālo rīku palīdzību” angļu valodā šeit!