Open2Vote platformas novērtējums projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem” kontekstā

Autors: Didzis Meļķis (ManaBalss).

Publikācijas datums: 2021.gada decembris

Šā novērtējuma mērķis ir veicināt ieteikumu izstrādi digitālajiem rīkiem, kas palīdz iesaistīt mobilos ES pilsoņus politikā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta, īstenojot projektu “Open Cities for EU Citizens”.

Projektu finansē programma Tiesības, līdztiesība un pilsonība (REC 2014. –2020.).

Skatīt Open2Vote platformas novērtējums projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem” kontekstā angļu valodā šeit!