Open Cities for EU Citizens (OPENCIT)

Īstenotāji

Projekta īstenotājs ir sabiedrības līdzdalības platformu – Manabalss.lv un ParvaiPret.lv uzturētājorganizācija – nodibinājums “Sabiedrības līdzdalības fonds,” kā arī nevalstiskā organizācija “ Open Knowledge Sweden ” Zviedrijā. Projekts tiek īstenots 2021-2022. gadā un tiek finansēts no ES (JUST) Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programmas (Rights, Equality and Citizenship Programme – REC) līdzekļiem.

Pamatojums

Neraugoties uz mobilitāti Eiropas Savienības iekšienē, mobilo ES valstu vēlētāju reģistrācijas līmenis pašvaldību vēlēšanās un Eiroparlamenta vēlēšanās saglabājas salīdzinoši zems. OPENCIT projekta mērķis ir palielināt informētību par mobilo ES pilsoņu tiesībām un atvieglot viņu demokrātisko līdzdalību. Projektā īpaša uzmanība pievērsta ES pilsoņu tiesībām balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās un ļaut ES valstspiederīgajiem aktīvāk iesaistīties vietējo lēmumu pieņemšanas procesos, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Projektā paredzēts īstenot mobilajiem ES pilsoņiem vērstu izpratnes veicināšanas kampaņu, kā arī informējošas aktivitātes valsts un vietējās politikas veidotājiem, lai palielinātu viņu izpratni par ES pilsoņu tiesībām un nepieciešamību vairāk iesaistīt Rīgā dzīvojošos ES valstu piederīgos vietējo lēmumu pieņemšanā.

Rezultāti

Skatīt pētījuma “Mobilie ES pilsoņi Latvijā” pilno versiju angļu valodā šeit!

  • Piekļuve pilsoniskās līdzdalības platformai “OpenToVote” – visiem Rīgā dzīvojošajiem ES valstspiederīgajiem. Platforma veidota pēc ParVaiPret.lv platformas principiem.
  • Palielināta ES mobilo pilsoņu informētība par pilsoņu tiesībām tiesībām, tostarp tiesībām balsot un kandidēt vietējo un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
  • Palielināta vietējo un nacionālo lēmumu pieņēmēju informētība par ES pilsoņu tiesībām un nepieciešamību informēt un iesaistīt Latvijā dzīvojošos citu ES valstu valstpiederīgos politiskajā dzīvē;
  • Palielināta politikas veidotāju informētība Latvijā par nepieciešamību uzlabot datu vākšanu;
  • Palielināta informētība politikas veidotāju un institūciju vidū Latvijā, Zviedrijā un citās ES valstīs, par to, kā digitālie rīki var palīdzēt informēt mobilos ES pilsoņus par viņu tiesībām un palielināt viņu līdzdalību vēlēšanās.