Par stipru pilsonisko sabiedrību

Organizācija ManaBalss, īstenojot projektu “Par stipru pilsonisko sabiedrību” stiprinās demokrātiskās vērtības, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos, uzrunājot katru individuāli un palīdzot apzināties, ka mēs katrs esam līdzdalīgas sabiedrības daļa. Projekta mērķa grupas ir NVO, vietējās kopienas, aktīvā pilsoniskā sabiedrība, kā arī tiks iesaistīta lēmejvara, politiķi un eksperti.

Projektā tiks īstenoti sadarbības semināri ar Saeimu par kolektīvo iesniegumu pieredzes izvērtētu parlamenta un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības standartizāciju arī Open2Vote.eu funkcionalitātēm; uzlabota līdzdalības platformās www.ManaBalss.lv un www.Open2Vote.eu funkcionalitāte aktivizējot sabiedrības viedokļa paušanu ikdiena un veidojot līdzdalības ieradumu; iniciatīvu autoru (kolektīvo iesniegumu) 5 pasākumu cikls Rīga, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē; īstenota informatīvā kampaņa visā Latvijā.

Viens no būtiskākajiem projekta rezultātiem būs ManaBalss organizāciju platformu pilnveide un ManaBalss autoru izglītošana un aktivizācija, palīdzot kvalitatīvu iniciatīvu izveidē.

Projekts pozitīvi ietekmēs sabiedrības izpratnes palielināšanos par demokrātijas procesiem un veicinās iedzīvotāju iesaisti, izpratni par pilsoniskajās aktivitātēm un iespēju ikdienā ar digitālo demokrātijas rīku palīdzību sasniegt lēmējvaru.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.