Par stipru pilsonisko sabiedrību

Organizācija ManaBalss, īstenojot projektu “Par stipru pilsonisko sabiedrību” stiprinās demokrātiskās vērtības, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos, uzrunājot katru individuāli un palīdzot apzināties, ka mēs katrs esam līdzdalīgas sabiedrības daļa. Projekta mērķa grupas ir NVO, vietējās kopienas, aktīvā pilsoniskā sabiedrība, kā arī tiks iesaistīta lēmejvara, politiķi un eksperti.

Projektā tiks īstenoti sadarbības semināri ar Saeimu par kolektīvo iesniegumu pieredzes izvērtētu parlamenta un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības standartizāciju arī Open2Vote.eu funkcionalitātēm; uzlabota līdzdalības platformās www.ManaBalss.lv un www.Open2Vote.eu funkcionalitāte aktivizējot sabiedrības viedokļa paušanu ikdiena un veidojot līdzdalības ieradumu; iniciatīvu autoru (kolektīvo iesniegumu) 5 pasākumu cikls Rīga, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē; īstenota informatīvā kampaņa visā Latvijā.

Viens no būtiskākajiem projekta rezultātiem būs ManaBalss organizāciju platformu pilnveide un ManaBalss autoru izglītošana un aktivizācija, palīdzot kvalitatīvu iniciatīvu izveidē.

Projekts pozitīvi ietekmēs sabiedrības izpratnes palielināšanos par demokrātijas procesiem un veicinās iedzīvotāju iesaisti, izpratni par pilsoniskajās aktivitātēm un iespēju ikdienā ar digitālo demokrātijas rīku palīdzību sasniegt lēmējvaru.

Projekta rezultāti

Informatīva kampaņa – projekta gaitā tika nodrošinātas piecas projekta relīzes reģionālajos un nacionālajos medijos. Ar publicitātes saitēm ir iespējams iepazīties šeit

Sadarbības semināri – projekta gaitā ManaBalss organizācija veicināja un uzlaboja jau esošo sadarbību ar Saeimu. Notika vairākas tikšanās, kurās tika pārrunāti vairāki temati – kolektīvie iesniegumi, to iesniegšanas mehānismi, ManaBalss un Open2Vote platformu nākotnes iespējas un mērķi, politiķu iespējas līdzdarboties. Iniciatīvu autoru iniciatīvu iesniegšana un monitorēšana.

Programmēšanas darbi – programmēšanas darbu gaitā tika pilnveidotas ManaBalss.lv un Open2Vote.eu digitālās līdzdalības platformas. Vairāk par veiktajiem programmēšanas darbiem ir iespējams iepazīties šeit.

ManaBalss iniciatīvu autoru pasākumu cikls – projekta ietvaros tika rīkoti pieci pasākumi piecās dažādas Latvijas pilsētās – pasākumi norisinājās Daugavpilī, Ventspilī, Valmierā, Bauskā un Rīgā. Pasākumos tika stāstīts par platformas darbību, tās rīkiem un iespējām līdzdarboties Latvijas demokrātijā. Vienlaikus, pasākumos tikai aicināti ManaBalss iniciatīvu autori, lai tie dalītos ar savu līdzšinējo pieredzi iniciatīvu procesā. Kopumā pasākumos tika iesaistīti 55 iedzīvotāji.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.