Pētījums “Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju interešu pārstāvniecības digitālā rīka ieviešana“

Autori: Visvaldis Valtenbergs (Latvijas Universitāte), Liene Čaplinska

Publikācijas datums: 2021.gada maijs

Līdz šim ir plaši atzīts, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) ir potenciāls veicināt un atbalstīt sabiedrības līdzdalību valdības lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās politikas veidošanā. Valdības visā pasaulē ir pielikušas ievērojamas pūles, lai atbalstītu IKT īstenošanu publiskajā un privātajā sektorā. Atkārtoti pievēršot uzmanību pilsoņu lomai lēmumu pieņemšanā laikā, kad tradicionālās valsts iestādes cenšas rast risinājumus globālām problēmām, šis pētījums ir veltīts likumdevēju lomai līdzdalības procesu veicināšanā.

Šī publikācija tika sagatavota kā daļa no projekta “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu, izmantojot EEZ un Norvēģijas dotāciju programmu “Aktīvais pilsoņu fonds”.