Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde

Projekts pozitīvi ietekmēs sabiedrības izpratnes palielināšanos par demokrātijas procesies, veicinās iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju stiprināšanu interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā.

Projekta mērķis ir radīt veicinošu infrastruktūru un vidi Latvijas mazo un vidējo pilsonisko sabiedrisko organizāciju (PSO) iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā.

Skatīt pētījuma Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju interešu pārstāvniecības digitālā rīka ieviešana” kopsavilkumu latviešu valodā.

Skatīt pētījuma Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju interešu pārstāvniecības digitālā rīka ieviešana” pilno versiju angļu valodā.

Projektu “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.” Projekta kopējais finansējums ir 68 005.44 eiro.