Valsts gadījuma analīze: Latvija

Autors: Organizācija “ManaBalss”

Publikācijas datums: 2021.gada decembris

Ziņojuma “Valsts gadījuma izpēte: Latvija” mērķis ir izgaismot atvērto datu pieejamību un to izmantošanu pilsoniskajā aktivitātē. Šī publikācija ir veidota kā daļa no organizācijas ManaBalss īstenotā projekta “Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā”, kas tiek īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējuma programmas atbalstu NVO sadarbībai Baltijas jūras reģionā.

Skatīt ziņojumu “Valsts gadījuma analīze: Latvija angļu valodā šeit!