Ziņojums “Atvērtie dati pašvaldībās pilsoniskajai līdzdalībai“

Autors: Organizācija “ManaBalss”

Publikācijas datums: 2021.gada oktobris

Ziņojums “Atvērtie dati pašvaldībās pilsoniskajai līdzdalībai: Situācijas raksturojums ar rekomendācijām” ir daļa no izpratnes veicināšanas pasākumiem Latvijā par atvērto datu tematiku.
Mūsu aktivitātes mērķis ir iesaistīt Latvijas nevalstiskās organizācijas, atvērto datu lietotājus, publiskā sektora datu turētājus, akadēmiķus un politikas veidotājus diskusijās par situāciju ar atvērtajiem datiem un izprast vajadzības, kā rīkoties un kā panākt turpmāku datu atklātību.

Šī publikācija ir veidota kā daļa no organizācijas ManaBalss īstenotā projekta “Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā”, kas tiek īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējuma programmas atbalstu NVO sadarbībai Baltijas jūras reģionā.