ManaBalss

Sabiedrības līdzdalības platforma ManaBalss.lv ir dibināta 2011. gadā un, laikam ejot, tā kļuvusi par organizāciju, kura veido un attīsta digitālās demokrātijas rīkus, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos. ManaBalss organizācijas paspārnē ir iniciatīvu platforma ManaBalss.lv, kā arī digitālās demokrātijas platformas Lemejs.lv un ParVaiPret.lv.

Pēc mums pieejamās informācijas, ManaBalss.lv ir visveiksmīgā digitālā demokrātijas pilsoņu iniciatīvu platforma visā pasaulē, un esam ļoti ieinteresēti nodot mūsu iegūto pieredzi citām valstīm. Šobrīd aktīvi sadarbojamies ar Ukrainu un Ziemeļmaķedoniju, kā arī stiprinām sadarbību ar mūsu partneriem citās valstīs.

Kopš 2015. gada Sabiedrības Līdzdalības Fonda valdes locekļi ir Imants Breidaks, Valdis Pornieks, Annija Emersone.

Vēsture

2010

Portālu izveidoja divi entuziastiski jaunieši – uzņēmējs Kristofs Blaus un mārketinga eksperts Jānis Erts. Puišiem šķita, ka labām idejām nevajadzētu palikt mājās pie virtuves galda – tām jānokļūst līdz lēmumu pieņēmējiem un vēl tālāk. Domāts – darīts! 2010.gadā sākās darbs pie portāla izveides un pirmo iniciatīvu veidošanas un virzīšanas Saeimā.

2011

2011. gada jūnijā jaunizveidotajā portālā ManaBalss.lv sākotnēji bija tikai divas iniciatīvas – “Atveram ofšorus” un “Atveram Saeimu!”. Jau pirmajās portāla darbības stundās tika savākti vairāki simti parakstu. Divas dienas vēlāk toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers vērsās pie sabiedrības ar aicinājumu parakstīt iniciatīvas. 

2014

ManaBalss.lv tagad ir divās valodās! Lai veicinātu Latvijas valsts sabiedrības iesaistīti demokrātiskajos procesos un pēc iespējas vairāk cilvēkiem atvieglotu gan iniciatīvu iesniegšanas, gan iniciatīvu parakstīšanas procesu, tiek palaista platformas versija krievu valodā.

2017

Sabiedrības vērtējumam tiek nodota digitālās platformas ParVaiPret.lv pirmā versija. Platforma tika radīta, lai veicinātu saikni starp lēmējvaru un sabiedrību, plašākai auditorijai piedāvājot atbildēt uz jautājumiem, par kuriem lemj Saeima.

2018

Tiek palaista Lemejs.lv digitālās līdzdalības platforma, kas organizācijām piedāvā vienu rīku, kas apvieno gan anketēšanas funkciju, gan koplemšanas funkciju – lai veidotu ierosinājumus, diskutētu par citiem ierosinājumiem, kā arī veidotu mazākas grupas, kurās vienkopus balsotu par dažādiem jautājumiem.

2020

Gada sākumā tiek aktīvi strādāts pie ManaBalss organizācijas vienojošās mājaslapas, kura apvienos un sniegs informāciju par visiem ManaBalss piedāvātajiem rīkiem.

2020

Komandas projektu klāstu papildina divi lieli projekti – “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” un “Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā”.

2021

2020.gada Eiropas Pilsoņu balva tiek piešķirta platformai ManaBalss.

2021

ManaBalss projekts ir iekļauts World Justice Challenge 2021 finālā.