Mūsu digitālie rīki

image

ManaBalss.lv

Sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā.

image

Lemejs.lv

Digitālās demokrātijas platforma, kas uzņēmumam piedāvā vienu rīku, kas apvieno gan anketēšanas funkciju, gan koplemšanas funkciju.

image

Open2Vote.eu

Individuālas iesaistes instruments konstruktīvai politiskajai līdzdalībai. Open2Vote nodrošina dialoga iespēju starp sabiedrību un politikas veidotājiem.

image

OpenSaeima

Likumprojektu koprakstīšanas platforma, kas sniedz iespēju pilsoniski aktīvajām organizācijām efektīvāk ietekmēt tos lēmumus un likumprojektus, kas ir izstrādes procesā Saeimas komisijās.

Mūsu projekti

image

Atvērtie dati sabiedrības līdzdalībā

Projekta mērķis ir apmainīties ar zināšanām un pieredzi starp NVO Latvijā, Zviedrijā un Baltkrievijā par atvērto datu pieejamību un izmantošanu pilsoniskai līdzdalībai.

image

Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde

Organizācija ManaBalss 2020. gada oktobrī ir uzsākusi nacionāli nozīmīga projekta “Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde” īstenošanu.

image

OPENCIT

Projekta mērķis ir palielināt informētību par mobilo ES pilsoņu tiesībām un atvieglot viņu demokrātisko līdzdalību. Īpaša uzmanība pievērsta ES pilsoņu tiesībām balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

image

ALTUM

Ar ALTUM granta finansiālo palīdzību tiek uzlaboti dažādi tehniskie aspekti digitālajā līdzdalības platformā www.parvaipret.lv, kas veicina platformas turpmāko attīstību un izaugsmi.

image

SMARTeD

SMARTeD projekts apvienoja deviņas aktīvas pilsoniskās organizācijas visā Eiropā, lai vairotu cilvēku izpratni par viltus ziņu ietekmi un e-demokrātijas instrumentiem.

image

Mana Eiropa

«Dialogu par Eiropas nākotni» mērķis bija apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumus nākotnes Eiropai. Cilvēkiem bija arī iespēja balsot par publicētajiem priekšlikumiem.

image

Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem

Sabiedrības Integrācijas Fonds 2021.gadā sniedz finansiālu atbalstu Eiropas Komisijas finansētā projekta “Atvērtas pilsētas ES pilsoņiem (OPENCIT)” īstenošanai, Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Līdzfinansējuma programma” ietvaros.

image

Koplemjot Eiropu: pilsoniskās tehnoloģijas labai pārvaldībai un aktīviem pilsoņiem (CODE Europe)

“CODE Europe” ir starptautiska līmeņa e-demokrātijas pilota eksperiments kopīgas vides un klimata politikas veidošanai.

image

Atvērtā Latvija

Koprades platforma Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025. gadam izstrādei. Koprades būtība - valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidro iedzīvotāju viedokli un sniedz sabiedrību līdzdarboties.

image

Iekļaujoša Eiropa mobiliem ES pilsoņiem

Projekta mērķis ir stiprināt mobilo ES pilsoņu (diasporas eiropiešu) iesaistes instrumentus ikdienas iesaistei ES politiskajā dzīvē.

image

Par stipru pilsonisko sabiedrību

Projekts stiprinās demokrātiskās vērtības, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos, uzrunājot katru individuāli un palīdzot apzināties, ka mēs katrs esam līdzdalīgas sabiedrības daļa.