Iekļaujošas digitālās transformācijas nodrošināšana. Latvijas iesaistīto pušu politikas rekomendācijas.

Autori: Organizācija “ManaBalss”, Organizācija “ECAS”

Publikācijas datums: 2022.gada novembris

ECAS un ManaBalss organizēja interaktīvu apmācību un koprades pasākumu, kas bija veltīts piecām politikas jomām: digitālā demokrātija, digitālā ekonomika, digitālie drošības pasākumi, digitālās tiesības un digitālā izglītība. Pasākuma laikā digitālās politikas eksperti iepazīstināja ar galvenajiem digitālās transformācijas izaicinājumiem Eiropas Savienības līmenī un dalījās ar ieteikumiem, par kuriem iestājas pilsoniskās sabiedrības organizācijas visā Eiropā. Dalībnieki tika aicināti dalīties ar savu pieredzi un ieteikumiem, kā nodrošināt viņu un galvenokārt neaizsargāto grupu intereses Eiropas Savienības pašreizējās un turpmākās digitālās transformācijas stratēģijas izstrādē.

Skatīt politikas rekomendācijas “Iekļaujošas digitālās transformācijas nodrošināšana. Latvijas iesaistīto pušu politikas rekomendācijas. angļu valodā šeit!