Īstenojamības pētījums projekta “Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem“ kontekstā

Autori: Alina Ostling, Visvaldis Valtenbergs

Publikācijas datums: 2021.gada novembris

Īstenojamības pētījuma mērķis bija izpētīt “OpenToVote” (Open2Vote) platformas lokalizācijas iespējas Zviedrijā un ārpus tās.

Skatīt īstenojamības pētījumu “Atvērtas pilsētas Eiropas Savienības pilsoņiem” angļu valodā šeit!