Open2Vote

Open2Vote ir individuālas iesaistes instruments konstruktīvai politiskajai līdzdalībai. Open2Vote palīdz uzklausīt sabiedrības nostāju par konkrētiem jautājiem un nodrošina dialoga iespēju starp sabiedrību un politikas veidotājiem.

Sabiedrībai balsojot “par” vai “pret” ir iespēja salīdzināt savu un lēmējvaras skatījumu dažādos jautājumos.

Open2Vote ar tehnoloģiju palīdzību veicina konstruktīvu tiešo demokrātiju, atgriezeniskās saites veidošanu, veicina izpratni par parlamentāro, valdības un pašvaldību darbu un palīdz veidot sabiedrības un politikas veidotāju dialogu.

Platformā šobrīd ir pieejama informācija par dažādu sabiedrības locekļu līdzdalības iespējām Latvijā un jautājumiem, kas tiek izskatīti Latvijas parlamentā – Saeimā, Rīgas domes sēdēs, kā arī Eiropas līmenī aktuālas tēmas, piemēram, no Eiropas Komisijas dienas kārtības. Platforma tiek pastāvīgi attīstīta.

Open2Vote jautājums partneru mājas lapās – sabiedrības līdzdalības sekmēšana

Organizācijas un uzņēmumi savā mājas lapās var izvietot widget (vidžets) logu par vienu aktuālu jautājumu vai pat vairāku jautājumu kopumu.

Widget ievietošana ir vienkārša un tā izmērs ir pielāgojams, lai iekļautos partnera mājaslapas dizainā. Var izmantot Open2Vote.eu jau esošo saturu vai sadaļā “aktuāli publicēt jaunu jautājumu.

Widget piemēri:

ManaBalss.lv

LVportals.lv

kopdare.lv

ntz.lv

lsm.lv (Redzams, kad sniegta piekrišana “Trešās puses” sīkdatnēm)

Saeimas dienas kārtības jautājumu widget: