Open2Vote

Open2Vote ir individuālas iesaistes instruments konstruktīvai politiskajai līdzdalībai. Open2Vote palīdz uzklausīt sabiedrības izvēli un attieksmi konkrētos gadījumos un nodrošina dialoga iespēju starp sabiedrību un politikas veidotājiem.

Open2Vote ar tehnoloģiju palīdzību veicina konstruktīvu tiešo demokrātiju, atgriezeniskās saites veidošanu, veicina izpratni par parlamentāro, valdības un pašvaldību darbu un palīdz veidot sabiedrības un politikas veidotāju dialogu.

Platformā šobrīd ir pieejama informācija par dažādu sabiedrības locekļu līdzdalības iespējām Latvijā un jautājumiem, kas tiek izskatīti Rīgas domessēdēs. Platforma tiek pastāvīgi attīstīta un tiks papildināta arī ar citām sadaļām un iespējām.