OpenSaeima

Platformas OpenSaeima mērķis ir iesaistīt Latvijas mazās un vidējās pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā.

PSO līdzdalības sistēma, papildus jau esošajam rīkam, nodrošina organizācijām iespēju pieteikties ziņu saņemšanai par tām interesējošiem likumprojektiem (arī 1. un 2.lasījumā esošajiem), kā arī sniegt sistēmā savu priekšlikumu par likumprojektu.

No organizācijām saņemtos vērtējumus Open2Vote komanda apkopos ērti pārlasāma konspekta veidā, pievienojot arī plašākus izvērsumus, un iesniegs attiecīgajā komisijā, kas dotajā mirklī strādā ar likumprojektu. Ievietoto likumprojektu spektra paplašināšana veicinās iedzīvotāju iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs, paplašinot informācijas pieejamību par likumprojektiem 1. un 2. lasījumā arī indivīdiem.